Palliatieve Zorg - als genezen niet meer mogelijk is

De zorg aan chronisch zieken en uitbehandelde patiënten wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg.
Palliatieve zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn het verlichten en ondersteunen van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel leven, tot op het eind.

Als fysiotherapeut kan je van betekenis zijn in het verlichten van lichamelijke ongemakken afgestemd op de wensen van de betrokkenen.