Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in CKR, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl
Zorgverzekeraars:
Met alle zorgverzekeraars behalve MENZIS (en afgeleide producten zoals Anderzorg, FNV Collectief, Hema, PMA) hebben wij zorgovereenkomsten afgesloten voor het jaar 2018. Los van het feit dat we aan steeds meer tijdrovende administratieve voorwaarden moeten voldoen wordt dit jaar door Menzis voor het achtste opeenvolgende jaar hetzelfde tarief geboden per behandeling (wederom zonder compensatie voor geldontwaarding). Bovendien is het tarief ongeveer 20% minder dan bij de andere zorgverzekeraars. De maat is wat ons betreft nu wel vol en willen een vuist maken tegen dit soort (wurg) contracten.
Derhalve hebben wij de overeenkomst met Menzis voor het jaar 2018 niet ondertekend.

Dit heeft een aantal consequenties voor u indien u bij Menzis bent verzekerd:
Dit zou voor u betekenen dat indien u besluit uw klacht door ons te laten behandelen u niet alles terugbetaald gaat krijgen van Menzis. U ontvangt een lager bedrag terug van Menzis die dit aanduidt als uitbetaling bij niet-gecontracteerde fysiotherapie. Het bedrag dat u dan zelf zou moeten bijbetalen bedraagt ongeveer € 7,00 - € 10,00 per behandeling. U ontvangt een papieren nota.
U kunt er ook voor kiezen om behandeld te worden door een fysiotherapeut in een andere praktijk die wel een overeenkomst heeft met Menzis.

We zijn inmiddels al meer dan 27 jaar geleden met onze Praktijk voor Fysiotherapie en Acupunctuur begonnen met het ideaal om geen onderscheid te maken hoe en bij wie u verzekerd bent. Dat heeft immers helemaal niets met gezondheidszorg te maken. We willen er voor iedereen zijn, maar er zijn grenzen!
Met vriendelijke groet,

Aleid en Rob Kranenburg