Sinds 1990 zijn wij , Aleid en Rob Kranenburg, werkzaam in onze eigen praktijk te Zoetermeer. Beiden zijn we afgestudeerd in Leiden in 1984 en 1985.

Aleid werkte in een particuliere fysiotherapiepraktijk in Wassenaar en daarna in Den Haag bij het Tyltylactiviteitencentrum "de Vuurvogel".

Rob heeft eerst vijf jaren gewerkt in een particuliere fysiotherapiepraktijk ook in Wassenaar. In 1989 behaalde Rob het diploma voor acupuncturist en werd lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De hoogste tijd om voor ons zelf te beginnen. Wij hebben ons in 1990 gevestigd in Zoetermeer op de Oostergo 11, 2716 AP.

We begonnen toen niet alleen aan een eigen praktijk maar ook aan ons gezin. In maart 1990 werd Jelle, onze oudste zoon geboren en op 1 juni van het zelfde jaar opende wij officieel de deuren van onze praktijk. In december 1991 werd Sietse, onze tweede zoon geboren en daarmee is ons gezin compleet. In 1994 behaalde Rob het diploma voor Chinese kruidengeneeskunde. Aleid heeft zich bekwaamd in Manuele therapie Marsman, Ademtherapie, Ontspanningstherapie, Bekkenbodemtherapie, Palliatieve Zorg. Wij zijn BIG geregistreerd en staan vermeld in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie en voldoen zo aan alle eisen. Uiteraard wordt er middels nascholingen en cursussen door ons constant gewerkt aan het behouden en uitbreiden van onze kennis en vaardigheden. Zo hebben we in 2015 Medical Taping aan onze specialiteiten toegevoegd.

Sinds begin 2016 is ons team vanwege de aanhoudende drukte uitgebreid met Samira van Unnik.

Voor ons betekent een eigen "toko" dat wij de fysiotherapie en acupunctuur zo kunnen bedrijven zoals wij vinden dat de zorg voor Uw gezondheid eruit dient te zien. Wij staan voor deskundigheid, kwaliteit, privacy en bovenal persoonlijke aandacht.

Rest ons nog te zeggen dat we volledig klaar staan voor U en Uw klacht.
Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese KruidenRegister Fysiotherapeuten ingeschreven in CKR, Lid NVA


Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl
 
Rob Kranenburg   Aleid Kranenburg   Samira v Unnik